Pravidla Pravidla soutěží

Diskuze na fóru 'Pravidla' zahájená uživatelem danda-vnovis, 12/12/23.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.
 1. danda-vnovis

  danda-vnovis Global Team Leader Team Farmerama CZ & SK

  Společnosti Bigpoint S.à.r.l. nabízí na svých webových stránkách na adrese www.farmerama.cz a https://www.facebook.com/farmerama/ soutěže o ceny. Účast v těchto hrách/soutěžích a jejich průběh podléhají následujícím ustanovením. O případných změnách ve vztahu k těmto ustanovením budou účastníci informováni prostřednictvím oznámení k příslušné hře / soutěži.

  § 1 Hra/soutěž o ceny
  (1) Hra/soutěž o ceny je obvykle pořádána ve spolupráci s různými partnery.
  (2) Účastníci se hry/soutěže o ceny účastní tím, že se do ní ve stanovené časové lhůtě řádně zaregistrují a přijmou její pravidla. Pravidla týkající se registrace do hry/soutěže o ceny a jejího průběhu jsou uvedena v oznámení k příslušné hře/soutěži o ceny.

  § 2 Účastníci
  (1) Podmínkou účasti ve hře/soutěži o ceny je řádné a pravdivé vyplnění všech osobních informací účastníkem.
  (2) Hráči s pobytem v následujících státech USA nemohou soutěžit o ceny, a tudíž jsou z účasti ve hře/soutěži o ceny vyloučeni: Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Delaware, Indiana, Iowa, Illinois, Louisiana, Maryland, Montana, Nebraska, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Tennessee a Vermont. Obyvatelé Itálie a Brazílie mají nárok pouze na ceny, jejichž hodnota nepřesahuje €150.

  § 3 Vyloučení z účasti
  (1) Vyloučena je účast všech zaměstnanců společnosti Bigpoint i přidružených společností skupiny Bigpoint Group, jakož i všech zúčastněných obchodních partnerů včetně jejich rodinných příslušníků a členů domácnosti.
  (2) Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo okamžitě a retroaktivně vyloučit ze hry/soutěže o ceny osoby, které poruší podmínky účasti. V takovém případě může společnost Bigpoint odmítnout vydání ceny, případně vymáhat její vrácení, pokud již byla vydána.
  (3) Vyloučeny budou rovněž osoby, které použijí nepovolené pomůcky, případně se pokusí získat výhodu prostřednictvím manipulace nebo jiných neschválených metod. V takovém případě může společnost Bigpoint odmítnout vydání ceny, případně vymáhat její vrácení, pokud již byla vydána.

  § 4 Implementace a průběh
  (1) Implementace a průběh hry/soutěže o ceny a výběr cen přísluší výhradně společnosti Bigpoint, případně jejím partnerům.
  (2) Podmínky předání výher stanovuje společnost Bigpoint, případně její partneři. Pokud není předání výhry možné, případně není možné výhru předat za přijatelných okolností, vyhrazuje si pořadatel právo udělit výherci náhradní cenu ve srovnatelné hodnotě.
  (3) Výherci budou společností Bigpoint písemně vyrozuměni a jejich uživatelská jména budou zveřejněna na stránkách společnosti Bigpoint, případně jejích partnerů prostřednictvím oznámení k příslušné hře/soutěži o ceny. S touto formou zveřejnění výherce hry/soutěže o ceny výslovně souhlasí. Společnost Bigpoint si rovněž vyhrazuje právo na předání informací o vítězi svým partnerům za účelem převodu/doručení cen.
  V případě, že má společnost Bigpoint k dispozici pouze e-mailovou adresu výherce, bude výherce informován e-mailem. Pokud výherce neodpoví ve lhůtě čtyř týdnu od odeslání úvodního e-mailu, jeho právo na cenu propadá a losem bude určen nový výherce. Nárok na cenu rovněž propadá, pokud se cenu nepodaří výherci doručit do šesti měsíců od jeho prvního vyrozumění z důvodů, které lze vysledovat k výherci.
  (4) Každý účastník má právo pouze na jednu cenu v rámci každé hry/soutěže o ceny. Pokud podmínky pro výhru ceny splní více účastníků, výherce bude určen losem.
  (5) Ceny nelze vyplácet v hotovosti. Nárok na cenu není převoditelný na jiné osoby.
  (6) Veškeré stížnosti/reklamace v souvislosti s hrou/soutěží o ceny musí být podány písemně k rukám společnosti Bigpoint, a to do 14 dnů od chvíle, kdy ke stížnosti/reklamaci vznikl důvod. Na telefonicky podané nebo zpožděné stížnosti/reklamace nebude brán zřetel.
  (7) Cena prezentovaná v souvislosti se hrou/soutěží o ceny nemusí být vždy cenou, která je nabídnuta výherci; model, barevné provedení atd. se mohou lišit. Sponzor ceny může zvolit cenu, která je co do funkce, hodnoty a kvality srovnatelná s původně prezentovanou cenou.
  (8) Je-li výherce nezletilou osobou, cenu může jejím jménem převzít pouze její zákonný zástupce.

  § 5 Předčasné ukončení hry/soutěže o ceny
  Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo hru/soutěž o ceny kdykoli a bez předchozího upozornění předčasně ukončit. K tomuto kroku se společnost Bigpoint uchyluje ve výjimečných případech, kdy již není možné zaručit řádné pokračování hry/soutěže o ceny z technických důvodů (chyba hardwaru nebo softwaru, napadení viry, manipulace se hrou/soutěží o ceny atd.) nebo právních příčin. Dojde-li k předčasnému ukončení hry/soutěže o ceny vinou jednání některého z účastníků, může společnost Bigpoint po této osobě požadovat náhradu za vzniklé škody.

  § 6 Ochrana osobních údajů
  (1) Pro účast ve hře/soutěži o ceny je nezbytně nutné se zaregistrovat. Na registraci se nevztahuje právní nárok. Registrací uděluje účastník společnosti Bigpoint svůj výslovný souhlas s uložením veškerých potřebných dat po dobu trvání hry/soutěže o ceny. Účastník může tento souhlas kdykoli odvolat za cenu odstoupení ze soutěže.
  (2) V souvislosti s daty registrovaných účastníků se společnost Bigpoint zavazuje dodržovat nařízení zákona o mediálních prostředcích a zásady ochrany osobních údajů. S veškerými údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými. Poskytnutá data budou použita pouze společností Bigpoint, případně jejími partnery, a to výhradně k marketingovým a reklamním účelům nebo k průzkumu trhu.

  § 7 Ručení
  (1) Předáním ceny či cen je společnost Bigpoint zproštěna všech závazků. Za právní nebo věcné nedostatky společnost Bigpoint neručí.
  (2) Veškeré požadavky vztahující se k uděleným cenám je třeba adresovat přímo partnerům, kteří tyto ceny vydávají.
  (3) Z vyhlášení výherců nevyplývají žádné záruky.
  (4) Společnost Bigpoint nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku chyb, zpoždění či přerušení přenosu, poruchy technického vybavení nebo služeb, ztráty či vymazání dat, napadení počítačovými viry nebo jiných okolností v souvislosti s účastí ve hře/soutěži o ceny s výjimkou případů, kdy lze tyto škody přičítat úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Bigpoint (jejích oddělení, zaměstnanců nebo zástupců).
  (5) Ručení se nevztahuje na osoby vyloučené na základě § 3 těchto podmínek účasti.

  § 8 Různé
  (1) Odvolání právní cestou nejsou přípustná.
  (2) Tyto podmínky účasti, jakož i celý právní vztah mezi účastníky a společností Bigpoint se řídí výlučně německými právními předpisy.
  (3) Případná neplatnost jednoho nebo více ustanovení v těchto podmínkách účasti nemá vliv na platnost těchto podmínek účasti jako celku.
  (4) Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo tyto podmínky účasti kdykoli a bez předchozího upozornění změnit.
   
  Naposledy upraveno: 13/12/23
  babockaadmiral, sam495 a **sissi** tohle ocenili.
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.