Doplnění k tématům ve F.A.Q.

Diskuze na fóru 'Zpětná vazba' zahájená uživatelem danda-vnovis, 26/8/14.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
 1. danda-vnovis

  danda-vnovis Global Team Leader Team Farmerama CZ & SK

  Doplnění k tématům ve F.A.Q.

  Milé farmářky a farmáři.
  Toto téma slouží výhradně k doplnění F.A.Q. od vás hráčů. Velmi nám tímto pomáháte.
  Přidávat můžete jakékoliv chybějící obrázky, texty nebo opravy chyb.

  Přejeme příjemnou hru a spoustu zábavy
  Váš moderátorský tým
  :)
   
 2. LukasBonni3

  LukasBonni3 Pisálek fóra

  Pravidla českého pravopisu

  Dodávám pouze základní část pravidel, a to je ta část, kde psát měkké a tvrdé I/Y. Doufám, že to bude pro některé mladší uživatele důležitý FAQ. Některé příspěvky totiž bývají někdy gramaticky k pláči.


  Kdy se píše i, í a kdy y, ý, stanoví tato pravidla:

  Po písmenech h, ch, k, r, označujících tzv. (pravopisně) tvrdé souhlásky, se píše y (ý); např. hynout, hýbat, chytat, nachýlit, kynout, kýta, ryba, rýč; ťuhýk, měchýř, žákyně, rorýs; nohy, měchy, vlaky, hry; drahý, suchý, měkký, dobrý;

  y (ý) se píše také po písmenech d, t, n, pokud se jimi označují souhlásky tvrdé [d], [t], [n]; např. dychtit, dýha, ty, týkat se, nynější, nýbrž; hrady, rudý, boty, stý, brány, věrný.

  Pozn. Toto pravidlo není závazné pro slova zvukomalebná, např. kikirikí vedle kykyryký, hihihi.

  Po písmenech ž, š, č, ř, j a zpravidla i po c, která označují tzv. (pravopisně) měkké souhlásky, se píše i (í); např. živý, žít, široký, šíp, čistý, čípek, hřib, říkat, jitro, jízda, cizí, cítit; družice, sušit, lučina; muži, běží, kaši, sluší, oči, mlčí, bratři, dobří, hraji, mají, chlapci, vedoucí;

  i (í) se píše také po písmenech d, t, n, pokud se jimi označují souhlásky měkké [ď], [ť], [ň] (které se jinak píšou s háčkem, jako ďábel, rtuť, kůň); např. divoký, dítě, tisk, tíseň, nitka, vnímat; Miladin, mladík, tetin, proutí, vinice, zedník; hadi, mladí, kosti, svítí, (na) kameni, nemocní.

  Po písmenech b, f, l, m, p, s, v, z, označujících tzv. (pravopisně) obojetné souhlásky, se píše jednak i (í), jednak y (ý). O tom, kdy psát y (ý), platí tato pravidla:

  V kořenech slov domácích se píše y (ý) ve slovech dále uvedených (a v jejich tvarech) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná. (Výčet slov odvozených a jmen vlastních není vyčerpávající.)
  by,bý: být (bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlit, bydliště, obydlí, bydlo (tj. příbytek, živobytí), dobýt, dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkářství, nabýt, nabývat, nábytek, obývat, obyvatel, obyvatelstvo, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, přebýt, přebývat, přebytek, přibýt, přibývat, příbytek, ubýt, ubývat, úbytek, zbývat, zbytek, zabývat se), obyčej (obyčejný), bystrý (bystře, bystrost, bystřina, Bystřice), bylina (býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl), kobyla (kobylka, Kobylisy), býk (býček, býčí, býkovec), babyka; Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně; Zbyněk.

  Pozn. Ale bít (tlouct), bidlo (tyč, žerď).

  ly,lý: slyšet (slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý), mlýn (mlynář, mlýnice), blýskat se (blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se), polykat (zalykat se), vzlykat (vzlyknout, vzlyk, vzlykot), plynout (uplynout, rozplynout se, rozplývat se, splynout, splývat, oplývat, vyplývat, plynulý, plyn, plynný, plynárna, plynoměr, plynojem), plýtvat, lysý (lysina, lyska, Lysá, Lysolaje), lýtko, lýko (lýčí, lýčený (tj. lýkový), lýkovec, lýkožrout), lyže (lyžovat, lyžař), pelyněk, plyš, slynout, plytký, vlys (vlýsek, vlysový); Volyně.

  Pozn. Ale mlít, líčený (předstíraný, strojený), vlis (k vlisovat), lísat se, lišaj, lišej, ližina (trámec, podklad pod břemeno).

  my,mý: my (zájmeno 1. os. č. mn.), mýt (mycí, myčka, umýt, umývat, umývadlo i umyvadlo, umývárna i umyvárna, pomyje, mýval, mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina), myslit i myslet (mysl, myšlenka, pomyslit i pomyslet, pomýšlet, přemýšlet, vymyslit i vymyslet, vymýšlet, výmysl, úmysl, usmyslit si i usmyslet si, smýšlení, smyšlenka, smysl, smyslný, nesmyslný, průmysl, myslivec, myslivna, Nezamysl, Nezamyslice, Přemysl), mýlit se (mýlka, mylný, omyl, zmýlená), hmyz (hmyzí, hmyzožravec), myš (myší, myšina), hlemýžď, mýtit (mýtina, vymýtit, vymycovat), zamykat (odmykat, nedomykat, vymykat se, výmyk, přimykat se), smýkat (smyk, smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk), dmýchat (rozdmýchat, dmychadlo i dmýchadlo), chmýří, nachomýtnout se (ochomýtat se), mýto (mýtné, Mýto), mykat (mykaný), mys, sumýš; Litomyšl, Kamýk.

  Pozn. Ale mi (3. p. os. zájmena já), mít (být vlastníkem).

  py,pý:
  pýcha (pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych, Přepychy), pytel (pytlovina, pytlák, pytlačit), pysk (pyskatý, ptakopysk, Solopysky), netopýr, slepýš, pyl (opylovat), kopyto (sudokopytník), klopýtat (klopýtnout), třpytit se (třpyt, třpytivý, třpytka), zpytovat (jazykozpyt, nevyzpytatelný), pykat (odpykat), pýr (pýřavka), pýří, pýřit se (zapýřit se, pýřivý, čepýřit se), pyj; Chropyně, Pyšely; Spytihněv.

  Pozn. Ale píchat (bodat), pisk (pískot; základ ptačího pera).

  sy,sý: syn (synovský, synovec, zlosyn), sytý (sytost, dosyta, nasytit, nenasytný), sýr (syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka), syrový (syrovinka), syrý (tj. syrový), sychravý (Sychrov), usychat i usýchat (vysychat i vysýchat), sýkora (sýkořice), sýček, sysel, syčet (sykat, sykot), sypat (sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp); Bosyně.

  Pozn. Ale sirý (osiřelý), sirup, sirob, sípat (chraptět), sivý (šedivý).

  vy,vý: vy (zájmeno 2. os. č. mn.), vykat, vysoký (vysočina, Vysočany, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad), výt (zavýt), výskat (výskot, zavýsknout), zvykat (zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý), žvýkat (žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka), vydra (vydří, vydrovka, Povydří), výr (pták), vyžle, povyk (povykovat), výheň, cavyky, vyza; Vyškov, Výtoň.

  Pozn.
  Ale vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu), vískat (probírat se někomu ve vlasech), vít (vinout), vížka (věžička); Vizovice.

  zy,zý: brzy, jazyk (jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka), nazývat (se) (vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se); Ruzyně.

  Pozn. Ale brzičko (je odvozeno příponou -ičko), zívat (únavou, touhou po spánku), nazívat se (mnoho zívat).

  Po písmenech f, c
  se v základech domácích slov y (ý) nepíše.

  Pozn. Vlastní jména, zvl. příjmení, se pravopisným pravidlům, a tedy ani pravidlům o psaní i (í) a y (ý) vždy nepodřizují; tak vedle Syrovátka je i Sirovátka, Zíval i Zýval, Zima i Zyma, Mlynář i Mlinář apod.

  V předponě vy-, vý-
  se píše y (ý). Např. vyslechnout, vyvařit, vyvářka, vyzděný; výslech, výstava, výborný, výzkumný atd.

  Pozn. Ale visutý (visící, např. visutá hrazda).

  Přípony s y (ý)
  jsou nečetné. V převážné většině přípon u odvozovaných slov se píše i (í) měkké. Např. -ice (pravice), -ička (včelička), -ík (balík), -ín (vltavín), -ina (vzteklina), -inka (syrovinka), -írna (papírna), -íř (šermíř), -isko (letovisko), -iště (učiliště) atd.

  V koncovkách
  podstatných a přídavných jmen se řídí psaní i (í) a y (ý) po souhláskách obojetných v zásadě podle toho, patří-li jméno ke vzoru tvrdému, nebo ke vzoru měkkému.

  V koncovkách podstatných jmen vzorů muž, stroj; růže, píseň, kost; moře a stavení se píše vždy jen měkké i, í: učiteli, Francouzi, penězi, jeteli, košili, košilí, větvi, větví, větvích, obuvi, obuví, poli, polí, polím, polích, obilí, obilím; větvemi, stepmi, soukolími.

  V koncovkách podstatných jmen vzorů hrad, žena a město se píše tvrdé y: duby, domy, stavby, lampy, slovy, mýdly kromě koncovky -ích v 6. p. č. mn. u některých podst. jmen vzoru hrad, např. lesích, sklepích, kostelích, a koncovky -ami v 7. p. č. mn. vzoru žena, např. ženami, vrbami.

  V koncovkách podstatných jmen vzoru pán se píše měkké i v 1. a 5. p. č. mn.: lvi, holubi, orli, chlapi, psi, plazi; měkké i je také v koncovce 3. a 6. p. č. j. -ovi: chlapovi, psovi. Tvrdé y se píše ve 4. a 7. p. č. mn.: lvy, holuby, orly, chlapy, psy, plazy.

  Pozn. Také podstatná jména vzoru hrad zakončená na c mají v koncovce -y, např. tácy, puncy, nespisovné placy, kecy aj.

  V koncovkách přídavných jmen vzoru jarní se píše vždy jen měkké -í: holubí, sokolí, čapí, psí, soví, kozí, holubího, sokolímu, psích, kozími; cizí, ryzí ap. - V koncovkách přídavných jmen vzoru mladý se píše tvrdé -ý: veselý (člověk), bílý (mrak), veselým (hochem, hochům, ženám, děvčatům), veselých (hochů, hoších, žen, ženách, děvčat, děvčatech). V koncovce 7. p. č. mn. -ými se píše po m měkké i: veselými (hochy, chlapci, ženami, dětmi, písněmi, děvčaty).

  Podobně je tomu i v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích, např. otcovým (bratrem, bratrům, kabátům, sestrám), otcových, otcovými.

  V tvarech 1. a 5. p.
  č. mn. mužského rodu životného se píše -i, -í: veselí (hoši), hoši se vrátili zdraví a veselí (viz § 13 a násl.); otcovi bratři, Jiráskovi "Psohlavci", mladí manželé Novákovi.

  Psaní -i a -y v 1. p.
  č. mn. přídavných jmen a v příčestích (v č. mn. minulého času a v jiných složených tvarech slovesných) slouží jako prostředek mluvnické shody přísudku, resp. doplňku s podmětem.

  Platí zde tato pravidla:

  A. 1. Je-li podmětem jméno mužského rodu životného v množném čísle, píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen -i.

  Např.: Účastníci zájezdu se vrátili z hor do hněda opáleni. Nejlepší absolventi školy byli vyznamenáni. Naši přátelé nám dobře poradili. Zvědové přinesli důležité zprávy. Hoši se rozběhli bosi po louce.

  Platí to i v případech, kdy je v podmětu užito podstatného jména mužského rodu v tvaru životném, ale označujícího věci neživé, např. Na dvoře stáli dva obrovští sněhuláci. Hadroví strašáci se kolébali ve větru.

  Pozn. 1. Některých jmen mužského rodu se užívá v tvarech životných i neživotných, i když označují jen věci neživé, např. slanečci i slanečky, uzenáči i uzenáče, ledoborci i ledoborce, ukazatelé i ukazatele apod. Životné tvary podstatných jmen vyžadují ve shodných tvarech jmen přídavných a příčestí měkké -i, neživotné tvary tvrdé -y. Např. Uzenáči byli na skladě vedle Uzenáče byly na skladě. Mohutní ledoborci vypluli na pomoc vedle Mohutné ledoborce vypluly na pomoc. Na poradě byli zhodnoceni ukazatelé prosperity podniku vedle Na poradě byly zhodnoceny ukazatele prosperity podniku.

  Pozn. 2. U některých jmen odpovídá rozdíl mluvnické životnosti a neživotnosti rozlišení významovému. Např. Unavení nosiči odpočívali, ale Železné nosiče zrezavěly. Podobně též: Zkušení vodiči velbloudů jsou nepostradatelní při cestách, ale Kovy jsou dobré vodiče tepla. Draci z pohádky strašili chlapce ve snu, ale Kovové draky letadel ležely připraveny v tovární hale.

  2. Je-li podmětem jméno mužského rodu neživotného v množném čísle nebo jméno rodu ženského v množném čísle, píše se v koncovkách příčestí a jmenných tvarů přídavných jmen -y. Např. Motory automobilů se na znamení rozběhly. Počítače se staly součástí našeho života. Na poradě vedoucích pracovníků se stanovily nové výrobní programy. Učitelky nám připravily hezký výlet. Otepi slámy se vršily ve stoh. Bezručovy Slezské písně byly přeloženy do několika cizích jazyků.

  Pozn. 1.
  Podstatná jména rodiče, koně, lidičky mají koncovky jako neživotná, avšak shodu jako jména životná: Svědomití rodiče by to nedopustili. Čtyři vraní koně táhli kočár (ale V tělocvičně nebyly koně připraveny).

  Pozn. 2. Podstatné jméno den má v 1. p. č. mn. dva tvary: dny a dni; oba však mají pouze shodu jako jména neživotná: Dny (dni) se krátily. Uplynuly tři dlouhé dny (dni). Pouze u knižního a zastaralého tvaru dnové je shoda jako u podstatných jmen životných: Krásní dnové minuli.

  Pozn. 3. Podstatné jméno dítě má v j. č. tvar středního rodu, ale v č. mn. tvar ženského rodu děti, a tedy i shodu v ženském rodě, např. Děti běhaly na pláži bosy. Všechny děti se shromáždily na školním dvoře.

  B. Tvoří-li podmět několik souřadně spojených jmen, řídí se psaní -i nebo -y těmito pravidly:

  1. Je-li mezi podstatnými jmény alespoň jedno rodu mužského životného, píše se -i. Záleží však i na postavení podmětu vzhledem k přísudku:

  a) Předchází-li podmět před přísudkem, píše se -i vždy: Otec i matka šli večer do divadla. -- Režisérka filmu a autor scénáře měli největší úspěch. -- Tento hráč, ba celé mužstvo zklamali. -- Slepice, kuřata a kohouti utekli před psem. -- Žáci a žákyně, kteří mají výborný prospěch, byli veřejně pochváleni. -- Naši závodníci a jejich stroje budili zaslouženou pozornost.

  b) Následuje-li podmět za přísudkem, je možná shoda i podle nejbližšího jména několikanásobného podmětu, pokud je toto jméno v množném čísle:

  Předmětem studia se staly kosatky a delfíni vedle Předmětem studia se stali kosatky a delfíni. -- Na koncert šly všechny žákyně, ale jen jediný žák vedle Na koncert šli všechny žákyně, ale jen jediný žák. -- V soutěži vystoupily pěvecké sbory i sólisté vedle V soutěži vystoupili pěvecké sbory i sólisté. Ale: Večer šli otec i matka (vedle matka i otec) do divadla.

  2. Není-li mezi jmény v podmětu jméno mužského rodu životného, píše se -y (shoda je podle jména rodu mužského neživotného nebo podle jména rodu ženského):

  Hřeben a žínka ležely na stole. -- Místní úřad a vedení podniku uzavřely prospěšnou dohodu. -- Elektrotechnická fakulta ČVUT a Dům techniky se dohodly na uspořádání dne otevřených dveří. -- Krávy i všechna telata byly očkovány. -- Po skončení výstavy se stoly, křesla a židle naložily na vůz a odvezly.

  Pozn. 1.
  Je-li v několikanásobném podmětu několik jmen rodu středního a alespoň jedno z nich v čísle jednotném, píše se pak -y (shoda je jako u neživotných jmen rodu mužského a ženského): Kotě a kuře zůstaly na dvoře samy. -- Švédsko a Finsko podepsaly dohodu o kulturní spolupráci. -- Předsednictvo vlády a jednotlivá ministerstva přistoupily k přípravě vládního programu.

  Pozn. 2. Vedle toho přídavná jména a příčestí mohou ovšem mít v přísudku i tvary jednotného čísla nebo množného čísla středního rodu, pokud to podmět umožňuje: Večer šel otec i matka do divadla. -- Na uspořádání dne otevřených dveří se dohodla Elektrotechnická fakulta a Dům techniky. -- Zítra budou očkována všechna telata i jalovice.

  C. Mluvnická shoda se uplatňuje vždy tehdy, nabízí-li se mluvnický rod podmětu jako zřejmý a jednoznačný. Jinak nastupuje tzv. shoda podle smyslu a psaní -i nebo -y se řídí těmito zásadami:

  1. Ve větách s podmětem vyjádřeným osobním zájmenem nebo tvarem pomocného slovesa píše se -i nebo -y podle toho, zda se vztahuje k osobám rodu mužského, nebo rodu ženského, tj. uplatňuje se zřetel k přirozenému rodu podmětu:

  Co (my) jsme se vás s tím natrápily! (jde-li o ženy) -- Co (my) jsme se vás s tím natrápili! (jde-li o muže a v případech ostatních).

  2. Ve větách s podmětem všeobecným (jímž se rozumí "někdo, lidé") je shoda vždy podle rodu mužského životného:

  Zvonili poledne. -- Otiskli to v novinách. -- Utíkal, jako by ho honili. -- Všem školám! Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádá, abyste oznámili výsledky zkoušek nejpozději do jednoho týdne.

  3. Ve větách s podmětem slovně nevyjádřeným má přísudek shodu

  a) s podstatným jménem, které se vyrozumívá jako podmět na základě toho, že je ho užito v oslovení (vyjádřeném 5. pádem podstatného jména), které věta obsahuje. Např. Kam jste se, kluci, schovali? -- Vážené posluchačky, byly jste již informovány o změněném začátku našeho pořadu? -- To jste, děti, dělaly samy?

  Pozn. Hlediska uvedená v 1. a 3.a) se mohou spojovat. Např. Co jste nám,
  děvčata, připravily (nebo připravila)?

  b)
  podle přirozeného rodu podmětu ve větě předcházející; pak je mluvnický vztah přísudku k podmětu volnější. Např. Na sportovním soustředění se sešla samá děvčata; brzy se navzájem poznaly a prožily krásné dva týdny (vedle poznala a prožila);

  c) s podstatným jménem, kterého je užito ve větě předcházející v jiném než 1. pádě.

  Např. Vedoucí pomohl mladším chlapcům postavit stany, protože to nikdy nedělali (tj. chlapci). Často to bývá zejména u výrazů vyjadřujících množství. Např. Stovky posluchačů se sešly na náměstí, aby slyšeli (nebo slyšely) oblíbené zpěváky. -- Miliony lidí se dnes spojily, aby zachránili (nebo zachránily) život na naší planetě. -- Většina pracovnic se rozhodla odejít ze závodu, našly si totiž lepší zaměstnání. -- Skupiny dobrovolníků pracovaly celou noc, aby vyprostili (nebo vyprostily) zasypané horníky.

  D. Několikanásobný podmět obsahující jména živých bytostí různého rodu může být vyjádřen též nesouřadně (zejména s předložkou s). Pokud pak jsou příčestí a jmenný tvar přídavného jména v čísle množném, -i nebo -y se píše podle obdobných zásad jako při vyjádření souřadném:

  1. Podmět předchází před přísudkem: Eva s Pavlem přišli pozdě (vedle přišla pozdě). -- Eva s oběma bratry přicházeli po cestě (vedle přicházela po cestě).

  Jsou-li obě jména v čísle množném, je však možná i shoda podle jména v předložkovém pádě: Výletnice s průvodci se vrátili (nebo vrátily) k odpolednímu vlaku, jen studentky se svými instruktory byli pozváni (nebo byly pozvány) na večeři do chaty. -- Všechny ošetřovatelky včetně lékařů měli (nebo měly) plno práce. -- Děvčata s hochy cvičili bosi (vedle cvičila bosa).

  2. Následuje-li podmět za přísudkem, je obvyklá shoda s prvním jménem (v 1. pádě): Vrátily se už výletnice s průvodci? -- Byly už pozvány studentky se svými instruktory?

  Pozn. Nechápe-li se však 7. pád s předložkou s jako součást podmětu, ale jako výraz rozvíjející slovesný přísudek (příslovečné určení), nemá vliv na shodu: Dívky s hochy závodily (= dívky závodily s hochy), podobně Děvčata s hochy závodila (= děvčata závodila s hochy). V některých případech je ovšem možné pojetí obojí.

  Zdroj darkorbit fórum od Piecesmaker
   
  Naposledy upraveno: 26/8/14
 3. danda-vnovis

  danda-vnovis Global Team Leader Team Farmerama CZ & SK

  Zdravím, děkujeme a přidáme k FAQ. Myslím si též, že pro některé i pro mě to bude užitečná pomůcka.
  Příjemný večer
  danda-vnovis

  EDIT:danda-vnovis přidáno do FAQ
   
  Naposledy upraveno: 26/8/14
  Mřenka, vilm4 a Alice tohle ocenili.
 4. Batory

  Batory Pilný autor

  A někteří se ti na to vyprdnou :-D

  A to zelené ,aspon já nemohu přečíst.Mně to jako splývá.A neumím psát háčky.

  Prosím nevkládej více příspěvků hned pod sebe. Když chceš něco dopsat nebo změnit, použij u svého příspěvku volbu upravit
   
  Naposledy upraveno moderátorem: 27/8/14
  vilm4 a tomokoco tohle ocenili.
 5. danda-vnovis

  danda-vnovis Global Team Leader Team Farmerama CZ & SK

  Zdravím Batory, někteří nečtou návody vůbec. Návod může sloužit hráčům, kteří zájem mají. Kdo zájem nemá, číst nemusí. Povinné to není :)
  Příjemnou hru danda-vnovis
   
 6. Crower

  Crower Vážený autor

   
 7. danda-vnovis

  danda-vnovis Global Team Leader Team Farmerama CZ & SK

  Přidáno do FAQ a moc děkuji za zpracování :)
   
  vilm4 tohle ocenil(a).
 8. tomokoco

  tomokoco Velmistr fóra

  Pár dalších nálepek pro doplnění do F.A.Q.
  Galaktický med
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 15.8. a 20.8.2014
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  7x Chůva včelka
  15x Lesní včela

  Renesanční slavnost
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 26.8. a 2.9.2014
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  2100x Pšenice dvouzrnka
  70x Luk a šíp
  1000x Okurka (uhorka)
  40x Moruše
   
  vilm4 a Amalka1070 tohle ocenili.
 9. eufrozka

  eufrozka Pisálek fóra

  vilm4 a tomokoco tohle ocenili.
 10. haník30

  haník30 Guest

  vilm4 a tomokoco tohle ocenili.
 11. tomokoco

  tomokoco Velmistr fóra

  Farmerama komix č.5 2014
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 10.9. a 16.9.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  6500x Balónkový květ
  1000x Mrkev
  1000x Okurka
  1000x Rajčata

  [​IMG]
  Dala se získat mezi 10.9. a 16.9.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  17500x Balónkový květ
  2000x Obrovská rebarbora
  250x Komiksová kniha
  1000x Mrkev
  1000x Okurka
  1000x Rajčata
  20x Prase
  25x Králík

  Septemberfest 2014
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 18.9. a 24.9.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  Pivní čaj v protihodnotě 10000

  [​IMG]
  Dala se získat mezi 18.9. a 24.9.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  Pivní čaj v protihodnotě 39000

  Kukaččí chov je zpět 2014
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 26.9. a 2.10.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  34x Huňatý kukaččí čumák
  28x Zaječí kukaččí ušák
  15x Knírová kukačka

  Pikantní dny na farmě 2014
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 7.10. a 14.10.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  570x Habanero
  40x Ocet
  2x Dračí oheň - omáčka

  Nové zvíře na šlechtění - osel 2014
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 16.10. a 22.10.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  7x Divoký osel
  15x Nákladní osel

  Strašidelné nákupy (úkol v družstvu)
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 23.10 a ?
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  725x Čarodějnický pohár
  575x Měsíční rosa
  430x Zářící plíseň
  800x Cerebrokolice

  Halloween 2014
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 27.10. a 2.11.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  2000x Žravé víno
  1500x Muchomůrka zářivka
  125x Ektoplazma
  75x Slepice
  75x Králík

  EDIT:

  Farmerama komiks č.6 2014

  [​IMG]
  Dala se získat mezi 6.11. a 12.11.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  Počkat 24 hodin se spuštěným prvním úkolem nebo během limitu sklidit akční plodiny v hodnotě 60000 BZ, čímž limit skončil
  2000x Třpytivý vlčí mák
  1000x Čemeřice
  200x Světelný řetěz​
   
  Naposledy upraveno: 9/11/14
  vilm4 tohle ocenil(a).
 12. haník30

  haník30 Guest

  Ahoj tomokoco, děkujeme za pomoc.:)
   
  vilm4 a tomokoco tohle ocenili.
 13. losiksobik

  losiksobik Komisař fóra

  Ahojky
  prosím o doplnění Kerberose do FAQ k Jackovu obchodu - hledání mi našlo jen úkol v družstvu a Nebe, ale už ne co je na něj potřeba... díky moc...
   
  vilm4 a tomokoco tohle ocenili.
 14. tomokoco

  tomokoco Velmistr fóra

  Kukaččí chov je zpět! 2014
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 14. a 20.11.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  16x Huňatý kukaččí čumák
  8x Zaječí kukaččí ušák
  8x Knírová kukačka

  Dožínkové slavnosti (Kaštanový festival) 2014
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 21. a 28.11.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  850x Slunečnice topinambur
  70x Kaštanový mrňous
  plodiny v protihodnotě 50.000
  zvířata v protihodnotě 100.000​
   
  vilm4 tohle ocenil(a).
 15. haník30

  haník30 Guest

  tomokoco Děkujeme za zpracování, doplněno.
  losiksobik Děkujeme za upozornění, doplněno. Jinak je to 3000x čarodějnický pohár, 2500x měsíční rosa, 1500x zářící plíseň, 2500x drákulova orchidej
   
  vilm4 a tomokoco tohle ocenili.
 16. tomokoco

  tomokoco Velmistr fóra

  Valentýn 2015
  [​IMG]
  Dala se získat mezi 12. a 18.2.
  Pro získání bylo potřeba dohromady dodat:
  1200x Srdíčková květina
  15x Dřík šípu
  200x Orchidej
  400x Konvalinka
   
  vilm4 tohle ocenil(a).
 17. AsDYxC

  AsDYxC Vycházející hvězda fóra

  Ahoj,
  přijde mi, že je chybně popis ve FAQ Hra - Nebe u popisu 70. řada obláčků - To je úleva

  Řekl bych, že zůstal stejný popis jako u Valentýna a mělo by být:
  Kouzelná moc: bonus + 20 % BBZ ze sklizně Bahamarama stromů po dobu 12:00 hod., další aktivace: 36:00 hod.
   
  vilm4 a tomokoco tohle ocenili.
 18. haník30

  haník30 Guest

  Děkujeme, opraveno.
   
  vilm4 tohle ocenil(a).
 19. AsDYxC

  AsDYxC Vycházející hvězda fóra

 20. haník30

  haník30 Guest

  AsDYxC

  Ahoj,

  děkujeme za upozornění a zpracování, opraveno. Hezkou hru haník30