« elRe » velvyslanci

Diskuze na fóru 'Archiv - Ostatní' zahájená uživatelem elRe1, 21/2/19.

Milý(á) fórum uživatel (ko),

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.
 1. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  Nejsem angličtina, ale komunikovat, používám můj zlomený anglický jazyk s on-line překladatelem. (I am not english, but to communicate, I use my broken english language with an online translator.) To znamená, že jazyk fóra je většinou překladem z obsahu v závorkách. (This means, that the forum language results be mostly the translation from the content in brackets.) Pomáhá mi pochopit, co píšu, když mluvím v jiném jazyce. (It helps me to understand what I write when I talk in another language.)

  Dnes, člen určitý username « elRe11 » oslava its nejdříve 'denSelhání' dále Farmerama: ztrátu autentického učitele. (Today, the username « elRe11 » celebrates his first ‘failday’ on Farmerama: the loss of the authentic Mentor.)
  Nyní, UTC+14, mentoring systém den 171 běží a mentor číslo pět být aktivní. (Now, UTC+14, Mentoring System Day 171 runs and Mentor number five be active.) Zítra, uživatelské jméno «elRe11» slaví jeden rok a jedenáct dnů existence na Farmerama po zvládnutí tutoriálu. (Tomorrow, the username « elRe11 » celebrates one year and eleven days existence on Farmerama after managing the Tutorial.) To znamená, že tutorial samolepka kolekce úkol vyřešit. (This means, that the Tutorial sticker collection task be solved.)

  128 dny zůstat na oslavu s «elRe» velvyslanci narozeniny číslo dvě na Farmerama. (128 days remain to celebrate with « elRe » ambassadors birthday number two on Farmerama.)[​IMG] Díky pevninské činnosti na Farmerama, «elRe11» vlastní následující nástroje: (Thanks to mainland activity on Farmerama, « elRe11 » owns following tools: ) [​IMG]
  množství.názevNástroje.hodnotaStodoly_ (quantity.toolName.barnValue_)[​IMG]
  2.koSik.480_[​IMG]
  2.stetCovePero.240_[​IMG]
  1.hReben.240_[​IMG]
  1.starEzelEzo.240_[​IMG]
  1.odKapAvacInaDrZ.180_[​IMG]
  1.piLa.120_[​IMG]
  1.ryc.120_[​IMG]
  2.klaDivo.60_[​IMG]
  33.pRKna.3_[​IMG]
  19.stresniTasky.3_[​IMG]
  9.cihLa.3_[​IMG]
  116.hReBik.1,2_[​IMG]
  [​IMG] Navrhuji zveřejnit více o pravidle «elRe11» v další odpovědi. (I suggest to publish more about the rule of « elRe11 » in an additional reply.)

  Jakmile "elRe11" dosáhne úrovně Farmerama na úrovni kontinentu 077, pokračuji v tomto deníku dalším uživatelským jménem: «bollOff». (As soon as « elRe11 » reaches Farmerama mainland level 077, I continue this diary with another username: « bollOff ».)
   
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 2. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG]Otázka (Question)Odpověď (Answer)
  01Od kdy hraji FARMERAMU?
  uživatelskéJméno (userName) rok.den (year.day)
  « elRe1 »2015.363
  « elRe11 »2017.180
  « bollOff »2018.153
  02Kdo je můj oblíbený soused?[​IMG] Ještě jsem neodemkl zelenou louku s 100 Zlato. (I do not unlocked the Green Meadow with 100 Gold yet.)
  03Jaký je můj oblíbený sport?[​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  04Jaký je můj oblíbený mazlíček?[​IMG]
  05Jaká je moje oblíbená hra?[​IMG] Moje nejoblíbenější zápasy ve Farmeramu jsou « Ovocný trh » a Renzův jarmark « Střelba na balónky ».
  (My most favorite games on Farmerama are the « Fruit Market » and Renzo's Travelling Fair « Balloon Bust ».) [​IMG]
  06Jaké je moje oblíbené jídlo / nápoj?[​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
  07Co dělám když nehraju Farmeramu?Mysli na Farmeramu. (Think about Farmerama.)
  08S kterou osobou bych se chtěl(a) setkat? Proč?Chci poznat někoho nudného jako jsem já, protože bez vědomí je mír. (I want to meet someone boring like me, because senseless is peace.)
  09Jaká je moje oblíbená barva?Bílá je perfektní na to, aby se ostatní barvy mohly odhalit jako nuance okolností. (White is perfect to juxtapose what the other colours are able to reveal as nuances of circumstances.)
  10Jaká je moje oblíbená hudba?[​IMG] Na Farmeramu nepoužívám zvuk. (I do not use sound on Farmerama.)
  11Kde trávím dovolenou / prázdniny?[​IMG] [​IMG]
  12Jaké mám plány do budoucna?[​IMG]
  13Jak jsem se dozvěděl(a) o Farmeramě?použití aplikace Internet (using Internet)
  [​IMG]Otázka (Question) Odpověď (Answer)
  14Historie vaší farmy:
  [​IMG] aktualizujeSeBrzy (updatingComingSoon)
  15Jaké úkoly / akce jste splnili?[​IMG] Získejte mentora co nejdříve s kontinentální úrovní 002; (Get a mentor as soon as possible with mainland level 002; )

  [​IMG] vyřešte problém s vajíčkem bez pomoci Mentorů: [​IMG] získejte co nejdříve hnízdo s kontinentem 008, jít ‘Družstvo’ + ‘Kouzelná vejce’. (solve the egg challenge without the Mentors help: get an egg roost as soon as possible with mainland level 008, go ‘Farmer's Society’ + ‘Magic Eggs’.) [​IMG]
  16Jaké ceny / nálepky máte?[​IMG] Získejte celou sbírku samolepek Tutoriál. (Get the entire Tutorial sticker collection.)
  [​IMG]
  17Co všechno máte na vaší farmě? 1.[​IMG]1.[​IMG]1.[​IMG]1.[​IMG]1.[​IMG]
  2.[​IMG]
  18Jaké já vaše zaměření?[​IMG][​IMG] [​IMG]
  19Máte nějaký cíl na vaší farmě?Ano. (Yes.)
  20Co byste chtěli / nechtěli na vaší farmě?
  2.[​IMG] 5.[​IMG] 3.[​IMG]
  0.[​IMG] 0.[​IMG] rostoucí sbírka
  (growing collection)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  21Jaký návrh jste podali?[​IMG] < 72 h < 80 h < 96 h < 104 h < 120 h < 144 h < 152 h < 168 h < 178 h < 232 h < 264 h < 312 h < 336 h < 658 h < 752 h
  22Vaše úspechy v Topce?[​IMG]Pravidelně se dívám na Farmerama top deset jako na divák. (I regularly take a look to the Farmerama Top Ten as a spectator.)
  [​IMG]
  S «elRe1» se účastním 2018 Top 3000 jako top.tr 1000 vítěz a v 2017 jako top. en 2000 vítěz. (With « elRe1 » I participate the 2018 Top 3000 as a top.tr 1000 winner and in 2017 as a top.en 2000 winner.)
  23Co jste vytvořili?výzva na nízké úrovni na pevnině ve Farmeramu na úrovni 002 (low level challenge on Farmerama mainland level 002)
  24Jaký je váš nejoblíbenější prohlížeč?Je devátý říjen dnem Farmerama «Google Doodle»? (Does the ninth of October be the Farmerama « Google Doodle » day?)
  25a mnoho dalších a dalších ...Čekání. (Waiting.)
  [​IMG] Tento Farmphoto ukazuje skutečný pokrok, jak je aktualizován v podpisu: pevninské úrovni 16. (This Farmphoto shows the actual progress as updated in the signature: mainland level 016.)
   
  Naposledy upraveno: 9/10/19
  Apachie1, scorpius50 a Honzulka05 tohle ocenili.
 3. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  ______________________________________________________________________________
  [​IMG]Přehrání nástroje: (Tool Play: )[​IMG]
  Chcete-li se zúčastnit, potřebujete « Nářaďový strom ». (To participate, You need a tool tree.)[​IMG] Brzy se připojí další pravidla. (More rules are joined soon.)
  [​IMG]cHS.poslat.A (tBV.send.A)cHS.poslat.B (tBV.send.B)vítěz (winner)
  ............
  2019.05519,2-A
  2019.05711,619,2B
  2019.059 21,021,0-
  2019.06015,6-A
  skóre (score)31A
  Chcete-li se zúčastnit, potřebujete « Mystický Kerberos ». (To participate, You need a Mystic Kerberos.) [​IMG] Brzy se připojí další pravidla. (More rules are joined soon.)
   
  Naposledy upraveno: 7/3/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 4. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Nástrojové Zprávy, 2019.059: (Tool News: ) [​IMG]
  Získejte deset nástrojů bez krabice od Mentoru před dvěma dny a zašlete na oplátku jednu sadu nástrojů. (Get ten tools without the box from a Mentor two days ago and send one Tool Box in return.) To mě přiměje, abych spustil tabulku věnovanou této výměně nástrojů. (It makes me start a table dedicated to this toolbox exchanges.)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  rok.den (year.day)pRKna.3střešníTašky.3cihLa.3hŘeBík.1,2celkováHodnotaStodola (totalBarnValue)
  2019.0570 118 11,6
  2019.059 3 20 5 21,0
  2019.060020815,6
  2019.061 11 0 8 15,6
  cHS.obdržel (tBV.received)
  cHS.poslat (tBV.send)
  2019.057
  11,6​
  19,2​
  2019.059
  21,0​
  21,0​
  2019.060
  15,6​
  00,0​
  Poznámka:
  včera jsem sklízí hřebík. (Note: I harvest a nail yesterday.) To znamená, že seznam aktualizací nástrojů vyžaduje novou metodu. Například: (This means, that the tool updating list needs a new method. For example: )

  2019.058_._2_2_1_1_1_._1_1_2_33_22_12_131_._
  Ve skutečnosti se v novém seznamu neuvádějí nulové nástroje. (Actually, zero established tools are not refered in the new list.) To znamená, že jakmile se nový typ nástroje připojí k observatoři "elRe11", jsou změny výše uvedené reprezentace jisté. (This means, that as soon as a new tool type joins the « elRe11 » observatory, changes to the above used representation are certainty.)
   
  Naposledy upraveno: 7/3/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 5. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

 6. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Novinky z cíle: (Aim News: ) [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  odemknout s 75 hvězdičkami (unlock with 75 stars)
  [​IMG] Kromě toho základního, jděte na ostrovy s prvním runem.
  (In addition to the basic one, go to the islands with the first rune.) [​IMG]
   
  Naposledy upraveno: 6/3/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 7. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Novinky ze školy, 2019.068: (School News: ) [​IMG]
  ______________________________________________________________________________
   
  Naposledy upraveno: 8/3/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 8. nezmarka.cz

  nezmarka.cz Velvyslanec fóra

  Do deníčků je povoleno psát pouze autorovi deníčku- tudíž jen s jedním nickem.
   
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 9. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  • necituj příspěvek pod který píšeš, stačí oslovit jménem
  ***odstraněna zbytečná citace***
  Dobře. Jakmile se "elRe11" na pevnině Farmerama 077, začnu s "bollOff" jiným deníkem. (All right. As soon as « elRe11 » reachs Farmerama mainland level 077, I start with « bollOff » another diary.)
   
  Naposledy upraveno moderátorem: 8/3/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 10. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Školní Hra: (School Play: ) [​IMG]
  poslat (send)stav
  (status)
  pozici, 11 (position)sponzor, 16.18
  (sponsor)
  0104ztratit.csInstruktor
  (lose csMentor)
  03-
  0226...04-
  -00
  0000.01
  0205 z.csI0400.06
  0312z.csI0111.04
  0411z.csI0203.02
  0503ponechat.csUčitel (leave csMentor)0900.00
  0603p.csU0800.00
  0703p.csU0500.01
  0804p.csU0700.00
  0902p.csU1000.00
  1002p.csU1100.00
  1103p.csU0600.01
  1203ponechat.csMentoringSystém
  (leave csMentoringSystem)
  0301.01
  -00-0001.02
  dní=poslat.příjmu (days=send.receipt)stav (status)pozici, 7 (position)sponzor, 4.0 (sponsor)
  13214=40.9diskvalifikován
  (disqualified)
  30.0
  1484=8.0diskvalifikován 02.0
  1587=11.0diskvalifikován00.0
  1686=8.0diskvalifikován02.0
  175=5.0diskvalifikován 00.0
  185=4.0diskvalifikován00.0
  194=5.0diskvalifikován00.0
  20 9=4.0diskvalifikován00.0
  21 6=4.0diskvalifikován00.0
  22 6=4.0diskvalifikován00.0
  23 6=4.0diskvalifikován00.0
  24 6=4.0diskvalifikován00.0
  25126=38.24 očekával (expecting) 10.0
  26 13=11.3diskvalifikován 50.0
  27 3=3.0 diskvalifikován70.0
  28 3=3.0 diskvalifikován 70.0
  29 5=3.0diskvalifikován00.0
  30 5=3.0 diskvalifikován 0 0.0
  31 3=3.0diskvalifikován7 0.0
  32 2=3.0 diskvalifikován 60.0
  33 3=3.0 diskvalifikován 70.0
  01 xXX=17.9historie (history)20.0
  02 2=3.0 diskvalifikován60.0
  03 2=3.0 diskvalifikován60.0
  042=3.0 diskvalifikován 60.0
  05 2=3.0 diskvalifikován60.0
  065=3.0diskvalifikován00.0
  075=3.0diskvalifikován00.0
  085=3.0diskvalifikován00.0
  095=3.0diskvalifikován00.0
  102=3.0diskvalifikován60.0
  1184=8.3diskvalifikován40.0
  poslat (send)příjmu (receipt)
  0[​IMG]0
  0[​IMG]0
  4[​IMG]0
  247
  046
  1[​IMG]
  0
  1[​IMG]0
  1[​IMG]0
  2[​IMG]1
  1[​IMG]0
  1[​IMG]0
  1[​IMG]0
  1[​IMG]0
  1[​IMG]0
  1[​IMG]0
  1[​IMG]0
  5​
  [​IMG]
  0​
   
  Naposledy upraveno: 10/10/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 11. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Aktuality o Fóru, 2019.069: (Forum News: ):)
  Dnes začnu číst část "Představení hráčů", protože komunita GIF* chce vědět, z které země jsem a co je můj rodný jazyk. (Today, I start reading the « Představení hráčů » section, because the GIF community, wish to know what country I am from and what is my native language.) Následující tabulka vám snadno zapamatuje Vaše jména. (Following table remember me your names easily.)
  jméno (name)původu (origin)ÚPU (PUP)
  vČástiUpravit (underEdit)
  vČástiUpravit (underEdit)
  .........
  vČástiUpravit (underEdit)
  vČástiUpravit (underEdit)
  « elRe1 »-v angličtině (in english)
  « elRe11 »
  Brzy přijde překlad. (Translation coming soon, as soon as someone Ingame Message me a translation suggestion able to be performed in the « ST: Jak jste přišli ke svému nicku? » discussion.)
  vČástiUpravit (underEdit)
  Chcete-li si přečíst můj ÚPU**, musíte se podívat do anglického jazyka Farmerama Bigpoint forum. (To read my PUP**, You have to visit the english language Farmerama Bigpoint Forum.)

  *GIF: Globální & International Farmerama
  **ÚPU: Účastníci Prezentace Uživatele (PUP: Participants User Presentation)
   
  Naposledy upraveno: 29/3/19
  Apachie1 a LmaminkaK tohle ocenili.
 12. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Tržiště: (Marketplace: ) [​IMG]
  uživatelské jméno (userName)
  .cz/.sk*
  .es**​
  serveru (server)***​
  .int​
  00
  01
  02
  03
  04
  elRe1​
  AO​
  03​
  05​
  14​
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  elRe11​
  AP​
  24​
  12​
  02​
  13
  14
  bollOff​
  AJ​
  19​
  15​
  40​
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  cs.es.s,int[​IMG]
  HNO.120​
  [​IMG]
  MJS.???​
  [​IMG]
  PAR.600=500​
  AO.03.05,140016457,461028485,890001584,82
  AP.24.12,020015283,701223749,630001681,63
  AJ.19.15,400007851,740878216,41-
  [​IMG] tR1.013[​IMG]tR2.020[​IMG]tR3.027
  AO.03.05,14206820,30156329,25140599,06
  AP.24.12,02228458,11324158,83381344,79
  AJ.19.15,40127872,28069961,59135265,23
   
  Naposledy upraveno: 9/10/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 13. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Novinky z Trhu, 2019.284: (Market News: ) [​IMG]
  PSN.2=1,8556,78
  RRA.1=0,2194,56
  SAL.1=1360,64
  MRK.3=2,5670,51
  SEN.4=31427,49
  OVE.5=3,51422,71
  KUK.8=4,71431,54
  SLU.7=4,21242,22
  REB.12=3818,91
  BRA.11=31763,89
  FEN.18=91483,18
  JAH.27=12809,54
  SOJ.28,5=9,51230,30
  OKU.12=61137,18
  PRO.7,5=4,51978,99
  ORC.30=10814,31
  OST.9=3841,00
  ANJ.75934,37
  BOR.125835,94
  BVI.115958,74
  ......
  BUG.1451204,69
  ......
  ZLT.1305004,72
  HLO.160790,62
  JEB.1401635,00
  OSR.98842,40
  MIP.125791,25
  PIN.1151020,91
  DIO.1604666,44
  DKU.1601578,00
  ......
  SAM.1251270,00
  ......
  TRK.1251111,00
  ......
  JAK.602053,61
  JEH.130716,08
  JES.31515716,30
  JSV.1251102,50
  JVJ.140854,95
  JER.1252764,67
  JIS.2805757,12
  TUL.33050435,01
  MER.951659,64
  ......
  PEK.1951482,39
  PAJ.1056831,43
  SEJ.345103203,61
  SKA.851044,37
  BLA.1201246,50
  LEU.2751288,16
  PRJ.6151188,27
  SEK.1151363,02
  SVE.902040,98
  ORE.702710,38
  MOU.1053725,62
  KAS.1358846,95
  JIN.901499,33
  ZLA.1353900,02
  BRO.1304516,07
  VAN.100914,90
  MAG.801440,07
  MIR.75680,03
  HRU.1201500,02
  K.HOB.11728709,41
  K.BSK.5224853,87
  K.CAP.12611944,38
  K.JEL.8515181,01
  K.JEV.5513698,33
  K.JEK.24634530,28
  K.KIV.54448840,36
  K.KHO.32837558,25
  ......
  K.LNA.582,519816,08
  K.LIS.3009601,29
  K.MVA.12032991,09
  ......
  K.VLK.68625091,62
  K.VDR.10719644,87
  K.ZEL.15342579,65
  K.SLI.3,62683,35
  K.BZA.7444995,77
  K.BZO.2221660,22
  K.CVE.49074229,63
  K.IIL.93,9053531,43
  K.KZI.22540819,98
  K.KRT.7034125,69
  K.KEK.100,543157,99
  K.MLS.2030425,28
  K.MOR.10835836,04
  K.MRA.1362,18444,44
  ......
  K.RHA.112,327397,94
  ......
  K.SIS.12514051,69
  ......
  K.KLI.1420381,32
  K.OVC.98,215450,05
  K.KAC.19,511197,84
  K.NPY.1507158,28
  K.PSE.6620739,85
  K.MVE.21016687,58
  ......
  K.KOZ.16,413364,38
  K.SKU.14231409,21
  K.VRN.7240120,52
  BSK.21929031.71
  CAP.25062711,11
  HOB.31531779,80
  JEL.11414931,63
  JEV.38022412,91
  ......
  LSK.16846569,15
  LNA.25218900,98
  ......
  PTO.41368799,62
  KIV.62163874,68
  ......
  ZEL.238144915,47
  BZA.29935803,60
  BZO.49038357,57
  CVE.97397330,00
  ......
  KEK.20019496,85
  LOS.44090921,43
  MLS.28240691,45
  ......
  PON.195677953,01
  RHA.598123373,15
  ......
  SIS.30043749,84
  ......
  KAC.9552399,08
  NPY.22017966,73
  PSE.15920908,55
  MVE.38023907,00
  ......
  KOZ.7814486,18
  SKU.360189423,24
  VRN.16540437,48
  MAS.1200126400,71
  PPL.34560964,59
  SKA.1815111468,44
  SYR.400116697,70
  SNO.143092415,00
  VEJ.3006543,53
  CEP.605141617,32
  HRA.1188222621,10
  PIK.79567722,76
  SOL.174887822,53
  TRE.48290157,00
  HIT.600144002,41
  ANG.350149644,77
  OVV.650107894,43
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  [​IMG] vČástiUpravit (underEdit)
   
  Naposledy upraveno: 9/10/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 14. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Aktuality o Fóru, 2019.157: (Forum News: ):)
  rok.den.čas (year.day.time)zobrazení (view)krok (step)
  2019.052.2344​
  0001​
  001​
  2019.052.23480002001
  2019.055.12100071069
  2019.058.19430118047
  2019.059.0125-000
  2019.063.1150-000
  2019.065.0123-000
  2019.069.0507-000
  2019.069.0508 0420 302
  2019.069.0708 0421 001
  2019.069.16300457036
  2019.070.17370550093
  2019.074.0346
  567
  017
  2019.086.11440618051
  2019.087.00310644026
  2019.101.04200722078
  2019.104.23450782060
  2019.157.16510875093
  2019.183.10000941066
  2019.184.04120967026
  2019.273.00351083116
  2019.308.13251169086
   
  Naposledy upraveno: 2/11/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 15. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Problémy s Nálepkou: (Sticker Challenges: ) [​IMG]
  rostlina​
  množství_minut.BZ.hodnotaStodoly (quantity_minutes.EP.barnValue)
  odměna (reward)
  čas_krok.hodinZbývá.množství (time_step.hoursRemain.quantity)
  [​IMG]
  [​IMG]
  500_720.120.60[​IMG]
  cs.bigpoint.com/farmerama/board/index.php?threads/odysea-na-dobrou-noc-10-4-16-4.19906
  mlýnské produkty
  [​IMG]001_001.000.xx[​IMG]
  .
   
  Naposledy upraveno: 16/4/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 16. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Přehrávání Kolečka, 2019.282: (Wheel Play: ) [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  -
  -
  2018.056[​IMG]-
  2019.053.0948-100% bonus ke sklizni
  2019.053.2305-2 x hvězdička
  2019.057-2 x hvězdička
  2019.101720 x krejcary-
  2019.104[​IMG]
  -
  2019.157[​IMG]-
  2019.162-[​IMG]
  2019.167-10 x [​IMG]
  2019.170-2 x hvězdička
  2019.1772 x [​IMG]-
  2019.179-4 x hvězdička
  2019.180-8 x [​IMG]
  2019.182-10 x[​IMG]
  2019.1924 x [​IMG]-
  2019.275720 x krejcary-
  2019.282-[​IMG]
   
  Naposledy upraveno: 7/10/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 17. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  Naposledy upraveno: 30/6/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 18. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Zvážení, 2019.183: (Consideration: ) [​IMG]
  Ekvivalence hodnoty stodoly 8090 TH (Tržní Hodnota jednotek) se může vyrábět s investicí 18600 TH za účelem získání 100 z každé plodiny s pevninskou hladinou 016 na Farmerama a cena na tržišti «AP. 24.12, 02» je ve skutečnosti 1547752 TH. [The Barn Value equivalence of 8090 MV (Market Value units) can be produced with the investment of 18600 MV to get 100 of each crop at mainland level 016 on Farmerama and the price on Marketplace « AP.24.12,02 » is actually 1547752 MV.]
  rostlin (crop)investice (investment)hodnotaStodoly (barnValue)cena (price)
  JAH2712809,54
  ORC3010814,31
  SOJ28,59,51155,05
  FEN1891433,06
  OKU1261054,37
  KUK84,71175,72
  PRO7,54,51573,96
  SLU74,21039,13
  OVE53,5919,26
  SEN431427,49
  BRA1131166,10
  OST93635,41
  REB123491,63
  MRK32,5670,51
  PSN21,8556,78
  SAL11360,64
  RRA10,2194,56
  celkem (total) X 1001860080901547752
   
  Naposledy upraveno: 30/6/19
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 19. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Hra na Trhu: (Market Play: ) [​IMG]
  Dnes I nadále přemýšlím o investicích, hodnotě a ceně. (Today, I continue to think about the Investment, the Value and the Price.) Za tímto účelem si uvědomuji komparativy s využitím schopností "bollOff", pevninské úrovně 003. (To do so, I realize comparatives using the consideration ability of « bollOff », mainland level 003.)
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10​
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_333,92
  RRA.1=0,2_099,99
  SAL.1=1_320,11​
  MRK.3=2,5_678,81
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_556,78
  RRA.1=0,2_194,56
  SAL.1=1_360,64​
  MRK.3=2,5_670,51
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_294,52
  RRA.1=0,2_097,21
  SAL.1=1_170,19​
  MRK.3=2,5_271,11
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  PSN.2=1,8_000,10
  RRA.1=0,2_000,10
  SAL.1=1_000,10
  MRK.3=2,5_000,10
  Pokud jste na jiném trhu než «elRe1», «elRe11» nebo «bollOff», zaslat zprávu «elRe11» na Farmerama, aby sdíleli vaše uznání v této odpovědi fóra. (If You are on another Market than « elRe1 », « elRe11 » or « bollOff », send a message to « elRe11 » on Farmerama to share your associated recognition in this forum reply.)
  produkovat (produce)investice (investment)hodnota (value)cena (price)zprávaO.ingamu (inGameMessage)
  Pšenice21,8000,10PSN.2=1,8_000,10
  Řeřicha10,2000,10RRA.1=0,2_000,10
  Salát11000,10SAL.1=1_000,10
  Mrkev32,5000,10MRK.3=2,5_000,10
  V opačném případě jsou zde výsledky: (Otherwise, here are the results: )

  AO.03.05,14_333,92+099,99+320,11+678,81=1432,83;
  AP.24.12,02_556,78+194,56+360,64+670,51=1782,49;
  AJ.19.15,40_294,52+097,21+170,19+271,11=0833,03.

  Vítězem je trh «AP. 24.12, 02». (The winner is Market « AP.24.12,02 ».)
   
  Honzulka05 tohle ocenil(a).
 20. elRe1

  elRe1 Pisálek fóra

  [​IMG] Hra na Trhu, kulatý 2: (Market Play, round 2: ) [​IMG][​IMG]
  Poraženým je trh « AJ. 19.15, 40 ». (The loser is market « AJ.19.15,40 ».) To znamená, že uznávání pokračuje s « elRe1 » na trhu « AO. 03.05, 14 » a « elRe11 » na trhu « AP. 24.12, 02 ». This means, that recognition be actuality with « elRe1 » on market « AO.03.05,14 » and « elRe11 » on market « AP.24.12,02 ».)
  PSN.1,8333,92
  RRA.0,2099,99
  SAL.1320,11
  MRK.2,5678,81
  PSN.1,8556,78
  RRA.0,2194,56
  SAL.1360,64
  MRK.2,5670,51
  Normy ještě nejsou vyvinuty. (Standards are not yet developed.) To znamená, že « bollOff » musí pokračovat v seznamu tržní hodnoty « AJ.19.15,40 ». (This means, that « bollOff » has to continue the « AJ.19.15,40 » Market Value list.)
  PSN.1,8294,52
  RRA.0,2097,21
  SAL.1170,19
  MRK.2,5271,11
  BVI.1151607,20
  JEB.1402014,02
  TRK.1251528,85
  MER.953477,53
  JAK.601091,46
  VEJ.3008477,14
  Vítězka « Hra na Trhu, kulatý 1 » může zvolit článek, který potvrdí « Hra na Trhu, kulatý 2 ». (Now, the winner of « Market Play, round 1 » can choose an article to validate « Market Play, round 2 ».)
  PSN.1,8556,78
  RRA.0,2194,56
  SAL.1360,64
  MRK.2,5670,51
  BVI.115958,74
  JEB.1401635,00
  TRK.1251111,00
  MER.951659,64
  JAK.602053,61
  VEJ.3006214,46
  Poznámka: v případě, že je Archivovaná hodnota vyšší než « 2053,61 », není nutné uvádět tržní hodnotu v aktualizovaném « JAK.60 ». (Note: No need to reveal the actualized « JAK.60 » Market Value if the archived one is higher than « 2053,61 ».)
   
  Naposledy upraveno: 1/10/19
Stav vlákna:
Žádné další odpovědi nejsou možné.